48ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211 L

خدمات ویژه تشریفات فرودگاهی

(Commercial Important Person)

در دنیای پرشتاب ودغدغه امروز، استفاده بهینه از زمان وآرامش حرف نخست را می زند. برای آنان که تا به امروز قدر زمان وآرامش را دانسته اند، جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی کیش این امکان را فراهم می کند تا ضمن استفاده بهینه از زمان وآرامش کلیه فرآیند ورود وخروج فرودگاهی آنان بطور اختصاصی وبا رعایت کامل آداب تشریفات صورت پذیرد که این عوامل می تواند از دشواریها و دغدغه های سفر کاسته وبر لذت آن بیافزاید

جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی CIP پذیرای میهمانان ومسافرینی است که مایلند فرآیند ورود وخروج فرودگاهی را از پای پلکان هواپیما توسط خودروهای ویژه ویا از لحظه وارد شدن به ترمینال تشریفات اختصاصی فرودگاه درمحیطی آرام ودلنشین بصورت اختصاصی تجربه وسپری نمایند، استفاده از این جایگاه امکانی را میسر می سازد تابجای اتلاف وقت وانرژی برای انجام امور مرسوم وترافیک فرودگاهی ، امور را به کارکنان کارآزموده جایگاه واگذار نموده وخود وهمراهانشان به استراحت ، پذیرائی واستفاده از سایر خدمات تشریفاتی رفاهی نظیردسترسی به اینترنت،مطالعه کتابچه ها توریستی جزیره و روزنامه ومجلات متنوع بپردازند. همچنین در این جایگاه خدمات اطلاع رسانی جزیره، اجاره خودرو بصورت با راننده وبدون راننده، خدمات اسکورت نمادین توسط خودروهای تشریفاتی ولوکس که دارای تجهیزات لازم می باشند نیز فراهم است.

شرح وفرایند خدمات CIP برای مسافران ورودی وخروجی به شرح ذیل است:

1) انتقال ازپای پلکان هواپیما تا محل جایگاه وبلعکس توسط خودروهای ویژه

2) انجام امور ترافيكي اعم ازاخذ كارت پرواز وتخصیص سیت مناسب وتحويل چمدان ميهمان

3) انجام پذيرائي ازميهمان وهمراهان درمدت توقف درجايگاه به صورت عادی و ویژه

4) انجام بازرسی فرودگاهی توسط گیت اختصاصی مستقر جایگاه

5) انتقال از درب جايگاه تشريفات تا محل اقامت ميهمان وبلعكس توسط انواع خودروهای تشریفاتی (درصورت درخواست)

cip این امکان ا به مسافرین ارجمند می دهد تا به جای صرف وقت برای انجام تشریفات مرسوم ، این امر را به کارکنان CIP واگذار نموده و خود و همراهانشان در محیطCIP به استراحت بپردازند

 


ثبت سفارش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید